Nut en noodzaak van fluorescerende en reflecterende veiligheidskleding

Iedere werkgever moet volgens de arbowet de gevaren op een werkplek bepalen met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Beperkte zichtbaarheid van mensen in de buurt van verkeer is een veel voorkomend probleem. Hogezichtbaarheidskleding, zoals werkjassen en andere veiligheidskleding verhogen de zichtbaarheid van je medewerkers aanzienlijk. Alle hogezichtbaarheidskleding die Crings in het assortiment heeft, voldoet aan de Europese norm NEN-EN-ISO 20471. Een veilig idee.

Deze kleding vormt dan ook een onmisbaar onderdeel van de uitrusting voor beroepsgroepen als ambulancemedewerkers en wegwerkers, maar ook van andere mensen die werkzaamheden verrichten in de omgeving van verkeer, zoals mensen in de groenvoorziening, de transportsector of (rolstoel)taxivervoer.

3 verschillende risicoklassen

De NEN-norm kent drie verschillende risicoklassen. De snelheid van het verkeer bepaalt de mate van gevaar dat een medewerker loopt:

  • Klasse 1: snelheden tot 30 km/h
  • Klasse 2: snelheden tot 50 km/h
  • Klasse 3: snelheden vanaf 50 km/h

Volgens de norm moet de drager van de kleding zowel bij daglicht, bij schemer als in het donker goed zichtbaar zijn. Iedere omstandigheid vereist andere voorzorgsmaatregelen.

Fluor én reflectie noodzakelijk

Om een goede zichtbaarheid overdag te waarborgen, zijn fluorkleuren nodig; voor de nacht juist goed reflectiemateriaal. Daarom kan alleen kleding waarin beide is toegepast aan de norm voldoen. Daarnaast moeten mensen het ook nog eens aan alle kanten kunnen zien.

Eisen aan design veiligheidskleding

Daarom zijn er ook bepaalde eisen aan het design van de zichtbaarheidskleding. De geaccepteerde fluorkleuren zijn rood, geel en oranje. En voor het reflectiemateriaal geldt, dat het moet zijn getest en een eigen certificaat moet hebben.

Minimale oppervlaktes per klasse

Voor iedere risicoklasse gelden verschillende minimale oppervlaktes van beide bestanddelen:

Deze normen gelden voor zogenaamde ‘passieve weggebruikers’: mensen die zich op de weg begeven, maar geen verkeersdeelnemer zijn. Het zijn mensen die meestal met hele andere dingen bezig zijn dan met het verkeer om hun heen. Daardoor letten ze minder op en hebben ze deze extra bescherming echt nodig.

Crings helpt en adviseert

Voor alle eerder genoemde beroepsgroepen heeft Crings verschillende soorten kledingstukken in het assortiment. Door de verschillende soorten kleding slim te combineren, bepaal je zelf de mate van zichtbaarheid. Natuurlijk helpen we je graag om de goede keuze te maken. Neem voor advies contact met ons op: info@crings.eu of 053-230 128.